Hosting er noget, der bare skal virke!
Derfor er det vigtigt, at den bagvedliggende teknik er i orden.

Vi er åbne omkring de ydelser, vi sælger, og den teknik, der ligger bag dem.
Datacentrene er designet efter alle kunstens regler, hvad angår redundans og sikkerhed.
Vores servere, netværksudstyr og leverandører er nøje udvalgt for at sikre vores kunder bedst muligt.


DatacenterDatacenter, driftscenter, hostingcenter, telehouse osv. - kært barn har mange navne, og serverrum kan være indrettet med vidt forskellige specifikationer og niveauer af redundans. På denne side vil vi beskrive de faciliteter vi stiller til rådighed for vores kunder.

Vores primære datacenter er beliggende i hjertet af Aarhus, på en af indfaldsvejene med kort afstand til motorvej såvel som ringvejene. Her ud over tilbyder vi også services fra flere andre datacentre.
En samlet liste over tilgængelige lokationer kan ses herunder. Ved andre ønsker kontakt os venligst:

 • Aarhus
 • Skejby
 • Aalborg
 • Skanderborg (Stilling, 2 datacentre)
 • Herning
 • Esbjerg
 • Kolding
 • Odense
 • Slagelse
 • Albertslund
 • Vallensbæk
 • København
 • Taastrup (Hørskætten, 2 datacentre)

Herunder ses en række hurtige facts om vores primære datacenter. Ønskes flere detaljer, kan der læses mere længere nede. Vi kan naturligvis også kontaktes for yderligere oplysninger.

 • Redundant køling med flere køleenheder
 • Redundant strøm med UPS og dieselgenerator
 • Redundant fremført fiber
 • Alarmsensorer og videoovervågning
 • Tilknyttet vagtværn med løbende patruljering
 • Aspiration røgdetektion, temperatursensorer og vanddetektorer
 • Inergen brandslukningsanlæg
 • Revideret efter ISAE3402, type 2
 • Adgang 24/7, 365 dage i året
 • 99,9 % garanteret SLA oppetid

Fysisk sikkerhed


Den fysiske sikkerhed starter allerede ved indgangen, hvor der er en indgangssluse med to døre. Al adgang logges, bliver videoovervåget og kræver adgangskort samt pinkode til både yderdør og alarmsystem.

Herefter er der adgang til gangarealet, hvorefter de forskellige serverrum er beskyttet af endnu en stor metaldør, der ligeledes kræver adgangskort. I serverrummene er de enkelte serverskabe udført i robust stål og aflåst med 4-punkts Ruko-låse. Her ud over er både gangarealer og serverrum også udstyret med videoovervågning og alarmsensorer.

Alarmsensorerne er tilkoblet et vagtværn, der endvidere dagligt patruljerer datacentret både indvendigt og udvendigt. Personer med adgang til datacentret forhåndsgodkendes, hvorefter de bliver udstyret med et personligt adgangskort med billed-ID som kan kontrolleres af den patruljerende vagt.

Brandsikring


Serverrummene er udstyret med fintfølende aspirationsrør, der løber rundt langs lofterne samt under gulvene og løbende tager prøver af luften, for at kunne opdage selv den mindste røgudvikling. Her ud over er der ligeledes etableret temperatursensorer og vanddetekteringssystem for yderligere overvågning

Skulle der opstå en brand i et af serverrummene, er der endvidere etableret et inergen-brandslukningsanlæg, der helt kan slukke en eventuel brand ved at udsende en onergen-gasblanding i rummet. Dette sænker iltniveauet i rummet til ca. 15 %, hvorefter en eventuel ild bliver kvalt, mens udstyret kører upåvirket videre.

Herudover er der ligeledes CO2 brandslukningsudstyr til manuel slukning i datacentret, som ligeledes kan anvendes, uden at det påvirker udstyret. Datacentret er inddelt i flere forskellige brandzoner, med en gennembrændingstid på 60 minutter efter BD 60-standarden.

Køling


Kølingen er sikret via et redundant setup med flere køleenheder, der sender kold luft ned under det hævede EDB-gulv. Den kolde luft fordeles her fra til de kolde gange, hvor den kommer op foran serverskabene. Her trækkes den så i gennem serverne og kommer ud i de varme gange for igen at blive trukket ind i køleanlæggene og kølet ned.

Serverrummene er udstyret med såkaldte "tacky mats" for at sikre, at eventuelt støv og skidt fra fodtøj ikke kommer ind i rummet, ligesom der konstant er overtryk i rummene for at sikre et støvfrit miljø. Endvidere er de hævede EDB-gulve belagt med en antistatisk belægning for at undgå statisk elektricitet.

Strøm


Strømforsyningen er sikret via et redundant UPS anlæg (nødstrømsbatteri) såvel som en dieselgenerator. Skulle den eksterne bystrøm mistes, kører datacentret videre på strøm fra UPS anlægget, mens dieselgeneratoren starter op. Dieselgeneratoren er altid på standby, således at den kan starte på maks. 20 sekunder, mens UPS-batterierne forsyner datacentret.

Endvidere er der i datacentret etableret to af hinanden uafhængige elnet med hver deres UPS-anlæg og byforsyning, således at der kan leveres A+B feeds til de enkelte serverskabe.

Netværk


Der er fremført redundante fiberforbindelser fra flere forskellige udbydere, herunder bl.a. Nianet, TDC og GlobalConnect. Læs mere om det netværk vi stiller til rådighed, ved at klikke på netværk.

Billeder


Herunder kan en række udvalgte billeder fra datacentret ses.


Avanceret adgangskontrol


Højtydende dieselgenerator


Inergen brandslukning


Rackskabe af høj kvalitet


Alarmsensorer i alle rum


Aspiration røgsensorer


Avanceret udstyr til strømadministration


Redundant køleanlæg


Hævede EDB gulve med køling


Videoovervågning

ActiveWebs A/S · Højvangen 4. · 8660 Skanderborg · E-mail: info@activewebs.dk · Tlf: 70 27 70 57 · CVR: 31 08 59 34
Alle priser er oplyst i danske kroner og ekskl. 25% dansk moms · Betingelser kan læses her